Filename Type Size Date Modified
E-0 Átnézeti helyszínrajz.PDF PDF File 415.8 KB Jan 14 2017 4:12 PM
E-1 Helyszínrajz.PDF PDF File 387.9 KB Jan 14 2017 3:56 PM
E-2 Alaprajz.PDF PDF File 579.5 KB Jan 25 2017 1:40 PM
E-3 Tetőfelülnézet.PDF PDF File 388.4 KB Jan 25 2017 1:40 PM
E-4 Metszetek.PDF PDF File 384 KB Jan 25 2017 1:40 PM
E-5 Homlokzatok.PDF PDF File 364.3 KB Jan 25 2017 1:40 PM
E-6 Konszignáció.PDF PDF File 549.3 KB Jan 13 2017 6:37 PM
Hópárduc kifutó árazatlan.xls Spreadsheet 134 KB Jan 26 2017 4:22 PM
MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS hópárduc kifutó.pdf PDF Document 284.9 KB Jan 16 2017 2:44 PM
tűzvédelem hópárduc kiviteli.pdf PDF Document 385.6 KB Jan 16 2017 12:11 PM
Építész műszaki leírás hópárduckifutó.pdf PDF Document 462 KB Jan 25 2017 5:03 PM